Welkom bij de Folkingestraat Synagoge in Groningen


NIEUW !  Tot en met 3 september 2017: Zomerexpositie met werken van Ploeg-kunstenaar Marten Klompien, georganiseerd  in samenwerking met kunstexpert Richard ter Borg. Klik HIER voor uitgebreider bericht

++++++++


NIEUW!  DANSAVOND op zondagavond 3 september in de Synagoge, met Israëlische en aanverwante Midden-Oosterse dansen. Klik hier voor nadere informatie

++++++++

VRIJWILLIGERS GEZOCHT vanaf 1 juni 2017 ! (klik HIER)
++++++++

 

++++++++

Een bezoek aan de Groninger Synagoge brengt je meteen in de sfeer van het Midden-Oosten!

Tijdens de restauratie van 1975-1981 is de architectuur teruggebracht in de oorspronkelijke gedaante.

Nadat het synagogegebouw in 2008 in eigendom was overgegaan naar de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), werden er nog nadere, gedetailleerde, interne en externe restauraties uitgevoerd aan onder andere diverse ornamenten.

In onderstaande compilatie door de SOGK van enkele OOG-TV & TV-Noord-reportages ziet u de de verschillende fasen van die laatste restauraties.

De vooroorlogse inrichting (klik hier voor een foto daarvan) met de vele zitplaatsen is echter niet volledig gereconstrueerd: daarvoor is de huidige Joodse gemeente te klein. Wel is sinds het opnieuw in gebruik nemen door de Joodse gemeente de synagoge weer een volledig functionerende 'sjoel'.
Boven de hoofdingang van Synagoge Groningen staat in het Hebreeuwse een tekst uit het vijfde boek van de Thora (Deuteronomium), hfdst. 28 vers 6:

 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך לפק
(fonetisch: Baroech ata bevoe'écha oe-baroech ata be-tsétcha)
wat vertaald kan worden als:
"Gezegend bent U bij Uw ingaan en gezegend bent U bij Uw uitgaan"

De synagoge heeft nu dus twee hoofdbespelers:

- De Joodse Gemeente Groningen: Zij houdt de synagogale sabbathdiensten en Joodse feesten en verzorgt Joodse en Hebreeuwse lessen in de rabbinaatskamer.
- De Stichting Folkingestraat Synagoge (waar deze website bij hoort): Deze organiseert er: rondleidingen in de synagoge en wandelingen door de oude Joodse buurt en verder, al of niet in samenwerking met derden: symposia; exposities; concerten; lezingen; en educatieve evenementen rond Jodendom en Synagoge en stelt het gebouw tevens aan derden ter beschikking als cultureel podium voor overige passende evenementen.

Hieronder enkele filmpjes over Synagoge Groningen.
Het 1e is uit de reeks promotiefilms 'Er gaat niets boven Groningen' gemaakt door de Provincie Groningen.
In het 2e wordt de maker van TV-Noord programma 'Eem Kieken' in de synagoge rondgeleid.


MIKWE
In 2014 werden in het rabbinaatshuis - naast de synagoge - enkele exemplaren van een vooroorlogs Joods ritueel bad, een zogeheten 'mikwe', herontdekt en uitgegraven.

Klik hier om meer te lezen over deze belangwekkende vondst.

De 2 volgende filmpjes gaan speciaal over die recente mikwe-ontdekking:
Het 1e is een nieuws-item van OOG-TV, het 2e een van TV-Noord.

BEZICHTIGING & RONDLEIDING
Het synagogegebouw (én de mikwes) zijn voor bezichtiging geopend gedurende de vaste openingstijden én tijdens exposities:
  op dinsdag tot en met vrijdag & op zondag: van 13.00  -  17.00 uur;
  Rondleidingen in de synagoge op het hele uur
  Rondleidingen door de oude Joodse buurt om 13:00 & 15:00 uur (in Januari alléén op zondag & woensdag en in Februari op zondag, woensdag.& vrijdag)
  Buiten die tijden - mét rondleidingen - uitsluitend voor groepen, op afspraak.

Zie voor uitzonderingen op genoemde tijden altijd bovenaan in de rechterkolom met 'Openingstijden' op deze website

Vanaf 2012 tot en met 2016 gaf de Stichting één keer per 6 maanden een magazine uit: de MZZL! [spreek uit: mazzel], dat hoogwaardige journalistieke artikelen bracht over achtergronden van de synagoge zelf, over bekende Joodse Groningers en over de activiteiten van de Stichting Folkingestraat Synagoge alsmede over algemene Joodse thema's. Per 1 januari 2017 is dit magazine echter opgeheven. Klik hier voor de stukjes op deze website die in het kort aangeven waar de afgelopen 8 nummers over zijn gegaan. Het laatste nummer kán misschien nog bij Groninger boekhandels gevonden worden en bij de openbare bibliotheek. Ook in de synagoge zijn oude nummers na te lezen.

Voor wie meer informatie over andere Joods - culturele en religieuze - organisaties in Noord- en Oost-Nederland wenst, is er de website van de Synagogen van Noord en Oost Nederland: Syneonwww.syneon.nl

Of men kijke op de LINKS-pagina  van de website van de Stichting Folkingestraat Synagoge zelf: http://www.synagogegroningen.nl (deze wordt ook nog verder uitgebreid !)

Nieuwscategorie: 

Dansavond in de Synagoge met Israelische en aanverwante dansen

Organisatie: 
Kaya Wolff & Stichting Folkingestraat Synagoge

evenement: Israelische & aanverwante dansen
datum: zondagavond 3 september 2017
tijdstip: 19:30 uur  (zaal open om 19:00 uur)
lokatie: Synagoge Groningen
ingang: Nieuwstad 28   9711 JP  GRONINGEN
entree: € 10,-    entree als proefles: € 5,-
bij 10-rittenkaart: € 8,- (ivm cursus vanaf 11-sep. elders)
 

Op zondag 3 september 2017, vanaf 19:30 uur, leidt Kaya Wolff een avond in de synagoge waarop men Israelische en aanverwante dansen kan (leren).
De dansen zijn afkomstig uit Israel én uit omringende landen in het Midden-Oosten en ze wisselen elkaar af. Makkelijk zittende schoenen en kleding worden aanbevolen.
Klik hier of op de illustraties om de volledige flyer in PDF te kunnen uitprinten of versturen.

Wandelingen Joodse buurt Groningen langs 'maantjes' en Stolpersteine en met bezoek Jeugdsynagoge

Organisatie: 
Stichting Folkingestraat Synagoge

wandelingen: voormalige Joodse buurt van Groningen
aanmelden: Synagoge Groningen, Folkingestraat 60
periode: zondagen in juli, augustus en september
aanvang: 13.00 en 15.00 uur
prijs deelname: € 5,- pp.
gratis voor: Kinderen t/m 16 jaar & Donateurs van Synagoge Groningen

In de komende zomermaanden organiseert Synagoge Groningen weer wandelingen door de voormalige Joodse buurt rondom de Folkingestraat. Onder leiding van een gids worden bijzondere plekken bezocht in het destijds kloppende hart van de Jodenbuurt. Nieuw is dat daarbij ook uitleg wordt gegeven over de Stolpersteine (Struikelstenen) die er in de afgelopen tijd zijn gelegd.

Abonneren op Front page feed