Welkom bij de Groninger Synagoge

Een bezoek aan de Groninger Synagoge brengt je meteen in de sfeer van het Midden-Oosten!

Tijdens de restauratie van 1975-1981 is de architectuur teruggebracht in de oorspronkelijke gedaante.

Nadat het synagogegebouw in 2008 in eigendom was overgegaan naar de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), werden er nog nadere, gedetailleerde, interne en externe restauraties uitgevoerd aan onder andere diverse ornamenten.
In onderstaande compilatie door de SOGK van enkele OOG-TV & TV-Noord-reportages ziet u de de verschillende fasen van die laatste restauraties.

De vooroorlogse inrichting (klik hier voor een foto daarvan) met de vele zitplaatsen is echter niet volledig gereconstrueerd: daarvoor is de huidige Joodse gemeente te klein. Wel is sinds het opnieuw in gebruik nemen door de Joodse gemeente de synagoge weer een volledig functionerende 'sjoel'.
Boven de hoofdingang van Synagoge Groningen staat in het Hebreeuwse een tekst uit het vijfde boek van de Thora (Deuteronomium), hfdst. 28 vers 6:

 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך לפק
(fonetisch: Baroech ata bevoe'écha oe-baroech ata be-tsétcha)
wat vertaald kan worden als:
"Gezegend bent U bij Uw ingaan en gezegend bent U bij Uw uitgaan"

De synagoge heeft nu dus twee hoofdbespelers:

- De Joodse Gemeente Groningen: Zij houdt de synagogale sabbathdiensten en Joodse feesten en verzorgt Joodse en Hebreeuwse lessen in de rabbinaatskamer.
- De Stichting Folkingestraat Synagoge (waar deze website bij hoort): Deze organiseert er: rondleidingen in de synagoge en wandelingen door de oude Joodse buurt en verder, al of niet in samenwerking met derden: symposia; exposities; concerten; lezingen; en educatieve evenementen rond Jodendom en Synagoge en stelt het gebouw tevens aan derden ter beschikking als cultureel podium voor overige passende evenementen.

Verder geeft de Stichting sinds 2012 één keer per 6 maanden een magazine uit: de MZZL! [spreek uit: mazzel], dat hoogwaardige journalistieke artikelen brengt over achtergronden van de synagoge zelf, over bekende Joodse Groningers en over de activiteiten van de Stichting Folkingestraat Synagoge alsmede over algemene Joodse thema's. Klik hier voor de stukjes op deze website die in het kort aangeven waar de afgelopen 8 nummers over zijn gegaan. Een jaarabonnement voor twee nummers kost € 10,- Het blad is ook in de Groninger boekhandels én in de synagoge te krijgen.

Hieronder enkele filmpjes over Synagoge Groningen.
Het 1e is uit de reeks promotiefilms 'Er gaat niets boven Groningen' gemaakt door de Provincie Groningen.
In het 2e wordt de maker van TV-Noord programma 'Eem Kieken' in de synagoge rondgeleid.


In 2014 werden in het rabbinaatshuis - naast de synagoge - enkele exemplaren van een vooroorlogs Joods ritueel bad, een zogeheten 'mikwe', herontdekt en uitgegraven.

Klik hier om meer te lezen over deze belangwekkende vondst.

De 2 volgende filmpjes gaan speciaal over die recente mikwe-ontdekking:
Het 1e is een nieuws-item van OOG-TV, het 2e een van TV-Noord.

Het synagogegebouw (én de mikwes) zijn voor bezichtiging geopend gedurende de vaste openingstijden én tijdens exposities:
  op dinsdag tot en met vrijdag & op zondag: van 13.00  -  17.00 uur;
  in Januari alléén op zondag & woensdag.
  in Februari op zondag, woensdag.& vrijdag
  Buiten die tijden - mét rondleidingen - uitsluitend voor groepen, op afspraak.

Voor wie meer informatie over andere Joods - culturele en religieuze - organisaties in Noord- en Oost-Nederland wenst, is er de website van de Synagogen van Noord en Oost Nederland: Syneonwww.syneon.nl

Of men kijke op de LINKS-pagina  van de website van de Stichting Folkingestraat Synagoge zelf: http://www.synagogegroningen.nl (deze wordt ook nog verder uitgebreid !)

Nieuwscategorie: 

Wandelingen met rondleiding in de Joodse buurt ook in Februari 2017 Zondags om 13:00 en 15:00 uur

Organisatie: 
Stichting Folkingestraat Synagoge

wandeling: rondleiding door vml Joodse buurt
data: 8, 15, 22, 29 januari 2017
begintijden: 13:00 uur & 15:00 uur
vertrekplaats: Folkingestraat 60, Ingang Synagoge
prijs: € 5,- (kinderen gratis)
NIEUW: Met Bank-Giroloterij VIP-kaart 30% korting: slechts € 3,50

De in augustus 2016 gestarte zondagse wandelingen door de voormalige Joodse buurt in Groningen worden ook in 2017 door de stichting Folkingestraat Synagoge voortgezet. Onder leiding van een gids kan men bij deze wandelingen plekken bezoeken die herinneren aan het rijke Joodse verleden van de Folkingestraat.

'Dag van het Jodendom' 2017 met studiemiddag over het thema ‘Vreemdeling’

Organisatie: 
Bisdom Groningen-Leeuwarden

studiemiddag: Dag van het Jodendom
datum: 15 januari 2017
tijdstip: 14:00 - 17:00 uur
plaats: Folkingestraat 60, Synagoge Groningen
entrée: gratis, Wel graag aanmelden, Zie onderaan

De ‘Dag van het Jodendom’ die rond half januari sinds een aantal jaren, op initiatief van de Nederlandse bisschoppen ook in ons land gehouden wordt (in navolging van andere Europese landen), gaat op 15 januari 2017 in Synagoge Groningen over het thema: ‘Vreemdeling’. Onderbroken door muziek zijn er inleidingen door rabbijn, journaliste en publiciste Tamarah Benima {nota bene: dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving waarin stond dat dr. Leo Mock zou spreken} en christelijk theoloog Erik Borgman. Na afloop vragen en discussie.

26 December (3e dag Chanoeka) Muziek & Verhalen & Rondleidingen in de synagoge; Wandelingen in de buurt

Organisatie: 
Stichting Folkingestraat Synagoge

feest: Chanoeka (3e dag)
plaats: Folkingestraat 60, Synagoge en oude Joodse buurt
datum: maandag 26 december 2016
tijdstip: 13:00 - 17:00 uur
entréeprijs: € 5,- (=tevens voor rondleiding, ook bij de wandeling)
voor kinderen gratis

De derde dag van Chanoeka (het Joodse lichtfeest), valt dit jaar samen met 2e kerstdag, maandag 26 december. In Synagoge Groningen is dan de hele middag een gevarieerd programma met muziek en verhalen over Chanoeka. Ook kunnen bezoekers deelnemen aan de inmiddels traditionele wandelingen door de joodse buurt van Groningen.

Abonneren op Front page feed