Welkom bij de Groninger Synagoge

Een bezoek aan de Groninger Synagoge brengt je meteen in de sfeer van het Midden-Oosten!

Tijdens de restauratie van 1975-1981 is de architectuur teruggebracht in de oorspronkelijke gedaante.

Nadat het synagogegebouw in 2008 in eigendom was overgegaan naar de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), werden er nog nadere, gedetailleerde, interne en externe restauraties uitgevoerd aan onder andere diverse ornamenten.
In onderstaande compilatie door de SOGK van enkele OOG-TV & TV-Noord-reportages ziet u de de verschillende fasen van die laatste restauraties.

De vooroorlogse inrichting (klik hier voor een foto daarvan) met de vele zitplaatsen is echter niet volledig gereconstrueerd: daarvoor is de huidige Joodse gemeente te klein. Wel is sinds het opnieuw in gebruik nemen door de Joodse gemeente de synagoge weer een volledig functionerende 'sjoel'.
Boven de hoofdingang van Synagoge Groningen staat in het Hebreeuwse een tekst uit het vijfde boek van de Thora (Deuteronomium), hfdst. 28 vers 6:

 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך לפק
(fonetisch: Baroech ata bevoe'écha oe-baroech ata be-tsétcha)
wat vertaald kan worden als:
"Gezegend bent U bij Uw ingaan en gezegend bent U bij Uw uitgaan"

De synagoge heeft nu dus twee hoofdbespelers:

- De Joodse Gemeente Groningen: Zij houdt de synagogale sabbathdiensten en Joodse feesten en verzorgt Joodse en Hebreeuwse lessen in de rabbinaatskamer.
- De Stichting Folkingestraat Synagoge (waar deze website bij hoort): Deze organiseert er: rondleidingen in de synagoge en wandelingen door de oude Joodse buurt en verder, al of niet in samenwerking met derden: symposia; exposities; concerten; lezingen; en educatieve evenementen rond Jodendom en Synagoge en stelt het gebouw tevens aan derden ter beschikking als cultureel podium voor overige passende evenementen.

Verder geeft de Stichting sinds 2012 één keer per 6 maanden een magazine uit: de MZZL! [spreek uit: mazzel], dat hoogwaardige journalistieke artikelen brengt over achtergronden van de synagoge zelf, over bekende Joodse Groningers en over de activiteiten van de Stichting Folkingestraat Synagoge alsmede over algemene Joodse thema's. Klik hier voor de stukjes op deze website die in het kort aangeven waar de afgelopen 8 nummers over zijn gegaan. Een jaarabonnement voor twee nummers kost € 10,- Het blad is ook in de Groninger boekhandels én in de synagoge te krijgen.

Hieronder enkele filmpjes over Synagoge Groningen.
Het 1e is uit de reeks promotiefilms 'Er gaat niets boven Groningen' gemaakt door de Provincie Groningen.
In het 2e wordt de maker van TV-Noord programma 'Eem Kieken' in de synagoge rondgeleid.


In 2014 werden in het rabbinaatshuis - naast de synagoge - enkele exemplaren van een vooroorlogs Joods ritueel bad, een zogeheten 'mikwe', herontdekt en uitgegraven.

Klik hier om meer te lezen over deze belangwekkende vondst.

De 2 volgende filmpjes gaan speciaal over die recente mikwe-ontdekking:
Het 1e is een nieuws-item van OOG-TV, het 2e een van TV-Noord.

Het synagogegebouw (én de mikwes) zijn voor bezichtiging geopend gedurende de vaste openingstijden én tijdens exposities:
  op dinsdag tot en met vrijdag & op zondag: van 13.00  -  17.00 uur;
  in Januari alléén op zondag & woensdag.
  in Februari op zondag, woensdag.& vrijdag
  Buiten die tijden - mét rondleidingen - uitsluitend voor groepen, op afspraak.

Voor wie meer informatie over andere Joods - culturele en religieuze - organisaties in Noord- en Oost-Nederland wenst, is er de website van de Synagogen van Noord en Oost Nederland: Syneonwww.syneon.nl

Of men kijke op de LINKS-pagina  van de website van de Stichting Folkingestraat Synagoge zelf: http://www.synagogegroningen.nl (deze wordt ook nog verder uitgebreid !)

Nieuwscategorie: 

Cursus dansen geïnspireerd op Joodse traditie

Vanaf maandagavond 13 maart is er op het adres Kapteynlaan 13-1, een cursus Chassidische, Jiddische Klezmer- en Israëlische dansen  geleid door Kaya Wolff.
Het gaat bij deze cursus - geïnspireerd op de Joodse traditie -  zowel om uitbundige, als om rustige dansen, met als motto: "in het spoor van de traditie, met de vonk van inspiratie & op het ritme van levenslust"
Men kan zich ook tussentijds aanmelden al of niet na één gratis proefles.
De cursus is wekelijks en duurt tot en met maandag 15 mei, met uitzondering van 17 april.
Graag van tevoren aanmelden. Aanbevolen kleding: makkelijk zittende kleding en sportschoenen.
Zowel beginners als gevorderden zijn welkom! Klik hier voor de pdf met de folder

9 maart LEZING & DISCUSSIE OVER MARX HOUDING TEN OPZICHTE VAN JODENDOM EN ANTISEMITISME

Organisatie: 
Stichting Folkingestraat Synagoge

lezing: Jasper Schaaf over Karl Marx, jodendom en en vermeend antisemitisme
datum: donderdag 9 maart 2017
tijdstip: 20.00 uur
plaats: Folkingestraat 60, Synagoge Groningen
entree: tussen € 1,-  &  € 10,- (in de geest van Marx: naar draagkracht)

Karl Marx, telg uit een Joodse familie (die echter om praktische redenen tot de lutherse kerk was toegetreden), heeft zich tijdens zijn leven en in zijn geschriften op diverse momenten zeer kritisch geuit over Joden, het Joodse volk en de Joodse religie en religie in het algemeen (opium van het volk). Net als het taalgebruik van vele anderen in zijn tijd was dat van Marx, in persoonlijke contacten zoals brieven  soms hard over Joden, of zelfs cynisch. Nogal wat mensen hebben gesteld dat er in een aantal gevallen duidelijk sprake zou zijn geweest van antisemitsme, zoals in zijn geschrift ‘Over het joodse vraagstuk’.

GEIN CULTUUR GRONINGEN 2017 NU OP 2 APRIL IN DOOPSGEZINDE KERK, OUDE BOTERINGESTRAAT 33

cultuurfestival: Gein Cultuur Groningen 2017 (4e editie)
plaats: Oude Boteringestraat 33  9712 GD Groningen (Doopsgezinde Kerk)
datum: zondagmiddag 2 april
tijd: 12:45 uur - 20:00 uur
prijs: € 10,-

De 4e editie van  het jaarlijkse Gronings Joodse Cultuurfestival ‘Gein Cultuur’ vindt dit jaar - net als de eerste keer in 2014 - opnieuw plaats in de Doopsgezinde Kerk aan de  Oude Boteringestraat 33 - nadat het de afgelopen 2 jaar in de synagoge was gehouden.
Klik hier voor het geactualiseerde programma of hier voor de website met toelichtingen en updates.

Abonneren op Front page feed