Dag van het Jodendom in de Synagoge

Zondag 17 januari 2016, 14:30 uur
Toegang gratis (gelieve aan te melden via in het bericht aangeboden wegen)

Het Bisdom Groningen-Leeuwarden besteedt in het kader van de Dag van het Jodendom aandacht aan het thema religie & geweld. Sprekers zijn bisschop en historicus Mgr. dr. Gerard de Korte, theoloog des Vaderlands, en de (inter)nationaal befaamde socioloog Prof. dr. Abram de Swaan, emeritus universiteitshoogleraar sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. De bijeenkomst vindt plaats in de Synagoge Groningen.

Sinds een aantal jaren wordt op initiatief van de Nederlandse bisschoppen, evenals in vele andere Europese landen, op of rond 17 januari de Dag van het Jodendom gehouden. Hiermee willen zij jaarlijks bijzondere aandacht schenken aan onze ‘oudste broeders en zusters’. Dit jaar is het thema Religie en Geweld. In de media en in maatschappelijke discussies wordt religie steeds vaker geassocieerd met geweld, onderdrukking, intolerantie, en discriminatie. Bijna dagelijks bevestigen en versterken berichten over extremistische vormen van religie (IS, heilige oorlog, etc.) dit negatieve imago. Terugkijkend op een eeuwenoude geschiedenis vormt deze ontwikkeling om meerdere redenen voor de monotheïstische godsdiensten (jodendom, christendom en islam) nog steeds een enorme uitdaging. Hoe moet je bijvoorbeeld als gelovige reageren op de associatie van religie met geweld? De studiemiddag dient als aanzet tot nadenken en discussie hierover.

I.v.m. de organisatie wordt u vriendelijk verzocht zich aan te melden. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij het Secretariaat van het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel. 050-4065888 of via e-mail: l.winter@bisdomgl.nl

Datum: 
zondag, 17 januari, 2016 - 14:30