Cool in Sjoel, een educatiecentrum voor jong en oud!

Cool in Sjoel heet het nieuwe educatiecentrum in de synagoge in Groningen. In Cool in Sjoel kunnen alle scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs op een speelse manier leren over de joodse traditie en religie. Met spannende ruimten waar scholieren van alles kunnen beleven. Zelf opdrachten uitvoeren, zich verkleden, films bekijken, hun naam in Hebreeuwse letters schrijven, spelletjes doen en overal aankomen.

Het nieuwe joodse educatiecentrum Cool in Sjoel bestaat uit een groot aantal afzonderlijke ruimten, met elk een thema uit de joodse traditie en cultuur. Er zijn onder meer een bar mitswa-ruimte, een trouwruimte, een ruimte waar Poeriem gevierd kan worden, een loofhut en een kosjere keuken. De gehele bovenruimte van de synagoge is tot educatiecentrum Cool in Sjoel omgebouwd.

Doelgroepen
Doelgroep van Cool in Sjoel vormen scholieren uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (openbaar en bijzonder onderwijs, basis- en voortgezet Speciaal Onderwijs, onder- en bovenbouw VMBO, HAVO, VWO).
Het programma bestaat uit een voorbereidende les op school, over de overeenkomsten en verschillen tussen de drie wereldgodsdiensten christendom, islam en jodendom. Dan volgt het bezoek aan de synagoge en aan Cool in Sjoel.
Het werkgebied van Cool in Sjoel zijn de drie Noordelijke provincies, maar ook scholieren uit andere delen van het land zijn van harte welkom.

Ook voor volwassenen
Cool in Sjoel is niet alleen interessant voor scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs. Ook volwassenen, al of niet samen met hun kinderen en kleinkinderen, kunnen in het educatiecentrum annex museum veel informatie vergaren over de joodse traditie en religie. Stichting Folkingestraat Synagoge heeft daarom besloten het gebouw voortaan elke woensdag- en zondagmiddag open te stellen. Elke openingsdag worden meerdere rondleidingen gegeven over Cool in Sjoel. Volwassenen kunnen dan samen met de rondleider in de beleefruimten actief zijn. Zo kunnen zij samen de feestelijke sfeer beleven van het vrolijke joodse verkleedfeest Poeriem.

Officiële opening
Cool in Sjoel is vanaf 30 september a.s. geopend voor het publiek. Tijdens de officiële opening van Cool in Sjoel op vrijdag 28 september (alleen voor genodigden) zal de openingshandeling worden verricht door de dertienjarige David van Driel uit Emmen, die begin 2012 in de Groninger synagoge bar witswa (religieus-joods meerderjarig) werd. Hij wordt terzijde gestaan door de bijna tachtigjarige René de Vries uit Delfzijl, die in 1946 in dezelfde synagoge zijn bar mitswa beleefde. Beiden vertellen over hún beleving van bar mitswa en het joods-zijn, toen en nu.
Een groep kinderen zal aan de voorzijde van de synagoge in de Folkingestraat ballonnen oplaten met het logo van Cool in Sjoel.

Nieuw Joods museum in Groningen voor jong en oud