Bezoek mgr. Gerard de Korte aan de synagoge

Bisschop mgr. Gerard de Korte van het bisdom Groningen bracht begin 2010 een informeel bezoek aan de synagoge in Groningen. Hij luisterde aandachtig naar informatie over de geschiedenis van de Groninger Joodse gemeenschap en de synagoge. De Korte liet blijken geïnteresseerd te zijn in nauwere contacten van de R.K. Kerk met zowel de Joodse gemeenschap in Groningen als Stichting Folkingestraat Synagoge.