ANBI

ANBI-regeling voor legaten

De Stichting is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Stichting Folkingestraat Synagoge
Fiscaal nummer: NL006158080B01
Contact: Folkingestraat 60 Groningen | Postadres: postbus 4187, 9701 ED Groningen | 
Tel. 06 2819 2619 / 050 312 31 51 | www.synagogegroningen.nl

Doelstelling: Het bevorderen en faciliteren van een gepast cultureel gebruik van het gebouw aan de Folkingestraat 60 te Groningen (synagoge)
Bestuurssamenstelling: Paula Benjamins (voorzitter), Gaby Poell (secretaris), Elbert Westerink (penningmeester), René Grunewald (lid), Eddy de Jonge (lid), Bettie Jongejan (lid) en Cees Kreb (lid).
Uitvoerend directeur: Marcel Wichgers
Beloningsbeleid: De beide personeelsleden worden gehonoreerd conform de CAO gemeentelijke overheid.

Alle nodige informatie voor het gebruikmaken van de ANBI-regeling: zie www.anbi.nl