28 december: Chanoekia wordt aangestoken bij de ingang van de Synagoge tijdens het zingen van het Chanoeka-lied 'Maoz Tsoer'

Organisatie: 
Joodse Gemeente Groningen

feest: Chanoeka (5e dag)
datum: 28 december 2016
tijdstip: ongeveer vanaf 16:00 uur
plaats: Folkingestraat 60, ingang Synagoge
[N.B. vanwege Chanoeka op 28-12 GEEN reguliere synagoge-openstelling of rondleiding]

Op woensdag 28 december om ca. 16.00 uur wordt ter gelegenheid van Chanoeka* buiten de synagoge, bij de ingang aan de Folkingestraat, de grote, 9-armige menora, de zogeheten chanoekia**, aangestoken.
Gezamenlijk wordt dan ook het Chanoeka-lied 'Maoz Tsoer' gezongen. ***
Iedereen is welkom om op de stoep voor de synagoge het aansteken van de kaarsen gade te slaan en mee te zingen****.

* "Chanoeka is het feest van de inwijding van de Tempel. Het wordt gevierd ter herinnering aan de heugelijke dag dat de Makkabeeën de Tempel in Jeruzalem opnieuw inwijdden, nadat zij de Syriërs verslagen hadden, in het jaar 165 voor de gewone jaartelling."(bron: nik.nl)
**Klik hier voor toelichting over de 9-armige chanoekia-menora (bron: Wikipedia.nl )
*** klik hier voor de fonetische tekst van het Maoz Tsoer (bron: nik.nl)
**** klik hier voor een in het Hebreeuws gezongen versie van 'Maoz Tsoer' met pianobegeleiding en met Nederandse ondertiteling (bron: youtube).