Activiteiten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in de synagoge. Sommige van deze activiteiten worden georganiseerd door de Stichting Folkingestraatsynaoge, anderen worden georganiseerd door derde partijen

9 maart LEZING & DISCUSSIE OVER MARX HOUDING TEN OPZICHTE VAN JODENDOM EN ANTISEMITISME

Organisatie: 
Stichting Folkingestraat Synagoge

lezing: Jasper Schaaf over Karl Marx, jodendom en en vermeend antisemitisme
datum: donderdag 9 maart 2017
tijdstip: 20.00 uur
plaats: Folkingestraat 60, Synagoge Groningen
entree: tussen € 1,-  &  € 10,- (in de geest van Marx: naar draagkracht)

Karl Marx, telg uit een Joodse familie (die echter om praktische redenen tot de lutherse kerk was toegetreden), heeft zich tijdens zijn leven en in zijn geschriften op diverse momenten zeer kritisch geuit over Joden, het Joodse volk en de Joodse religie en religie in het algemeen (opium van het volk). Net als het taalgebruik van vele anderen in zijn tijd was dat van Marx, in persoonlijke contacten zoals brieven  soms hard over Joden, of zelfs cynisch. Nogal wat mensen hebben gesteld dat er in een aantal gevallen duidelijk sprake zou zijn geweest van antisemitsme, zoals in zijn geschrift ‘Over het joodse vraagstuk’.

Wandelingen met rondleiding in de Joodse buurt ook in Februari 2017 Zondags om 13:00 en 15:00 uur

Organisatie: 
Stichting Folkingestraat Synagoge

wandeling: rondleiding door vml Joodse buurt
data: 8, 15, 22, 29 januari 2017
begintijden: 13:00 uur & 15:00 uur
vertrekplaats: Folkingestraat 60, Ingang Synagoge
prijs: € 5,- (kinderen gratis)
NIEUW: Met Bank-Giroloterij VIP-kaart 30% korting: slechts € 3,50

De in augustus 2016 gestarte zondagse wandelingen door de voormalige Joodse buurt in Groningen worden ook in 2017 door de stichting Folkingestraat Synagoge voortgezet. Onder leiding van een gids kan men bij deze wandelingen plekken bezoeken die herinneren aan het rijke Joodse verleden van de Folkingestraat.

‘De dood van de Persfotograaf’ - Lezing bij World Press Photo Groningen

Organisatie: 
World Press Photo & Wereld Pers Foto Groningen

lezing: ’De Dood van de Persfotograaf’ bij expo World Press Photo
datum: zaterdag 10 december 2016
tijdstippen:
  inloop: 19:30 uur
  lezing: 20:00 uur
  discussie & rondleidingen: 21:00 uur
plaats: Synagoge Groningen, Folkingestraat 60
prijs: €10,- (dit is inclusief het expositie-ticket

'FRAMING: Beeldgeweld in de moderne samenleving' - Lezing bij World Press Photo Groningen

Organisatie: 
World Press Photo & Wereld Pers Foto Groningen

lezing: door: Bert Donker over: 'FRAMING', bij de World Press Photo expo
datum: donderdag 8 december 2016
tijdstippen:
  inloop: 19:30 uur
  lezing: 20:00 uur
  rondleidingen: 21:00 uur
plaats: Synagoge Groningen, Folkingestraat 60
prijs: €10,- (dit is inclusief het expositie-ticket *)

Plaatsing Stolpersteine in Wassenberghstraat met slotplechtigheid in de synagoge

Organisatie: 
Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen

datum: 8 december 2016
tijdstip: 13:45-15:45 uur  & daarna: 16:15-17:30 uur
plaats:  Wassenberghstraat nr. 8 & daarna: Folkingestraat 60

Donderdag 8 december 2016, om 13:45 uur, worden in Groningen weer 23 zogeheten ‘Stolpersteine’ gelegd, - dit keer in de Schilderswijk, bij zeven adressen in de Wassenberghstraat - vóór de voormalige woonhuizen van hen die door het nazi-regime daaruit weggehaald werden en tenslotte vermoord werden. Na afloop van het leggen van de stenen, begeleid door het Jiddisch Koor Wassenberghstraat, voert burgemeester Den Oudsten om 14:25 uur nog het woord, waarna men om 15:45 vertrekt naar de Synagoge, waar om 16:15 uur een korte plechtigheid plaats vindt.

Pagina's